Sidor

måndag 2 augusti 2010

Sjökort och missbruk av register.

Den Finska tidningen Hufvudstadsbladet skriver att Polisen vill få tillgång till de fingeravtryck, som medborgarna tvingats lämna i samband med passansökan. Enligt EU-beslut måste måste alla europeiska pass innehålla biometriska data i form av fingeravtryck. Sverige och Finland införde båda detta i juni 2009. Dock skiljer sig lagstiftningarna i de båda länderna på så sätt att i Sverige lagras informationen endast i passets datachip, medan den i Finland även sparas i register. Hittills har nästan en halv miljon finländares fingeravtryck registrerats.

Detta är ännu ett exempel på att all information, som på ett eller annat sätt lagras eller registreras, förr eller senare, kan komma att missbrukas. Och användas på ett annat sätt än vad som från början var meningen.

Ett svenskt exempel på detta är PKU-registret, en biobank där blodprov från de flesta nyfödda svenskar, sedan 1975 lagras. Syftet med registret är att det ska användas för forskning. Men vid några tillfällen har polisen begärt, och fått, tillgång till information ifrån registret. Det är inte något tvång att vara med i registret. Och barnets föräldrar måste ge sitt samtycke till att blodprov sparas. Det är också möjligt att begära att bli struken ur registret (mer info). Men saker och ting kan ju ändras. Om polisen får tillgång till registret, är de knappast intresserade av att människor kan stryka sig. För vilka skulle vara mest angelägna om att inte vara med? Självklart de som har mest att förlora på att ingå i registret.

År 2008 tillsatte socialdepartementet en utredning om lagen, som reglerar hur biobanker får användas. Utredningen var tänkt att vara klar i maj i år, men är försenad, och förväntas vara färdig 30 Oktober (efter valet...). Mer om förutsättningarna för utredningen finns att läsa hos Sagor från livbåten, där gästbloggaren Henrik Brändén skrivit en mycket läsvärd text. Hela direktivet till utredningen finns här.

Det vore en katastrof om polisen och andra myndigheter fick tillgång till, vad som i praktiken är ett DNA-register, där uppgifter om 3,3 millioner svenskar finns lagrade.

I piratpartiets Sjökort (valmanifest) om integritet står det att:

"Det ska utredas om PKU-registret ska förstöras, då det drabbats av ändamålsglidning och dess potential för integritetsintrång blivit överhängande."

Om piratpartiet kommer in i riksdagen, helst i vågmästarställning, minskar risken att Polisen och andra myndigheter får missbruka PKU-registret, och andra saker i samhället, som är bra och positivt om de används på rätt sätt. Men livsfarliga, om de används på fel sätt. Och möjligheten för politiker, från de etablerade partierna, att fortsätta stifta nya, integritetskränade lagar minskar radikalt.

Mer om Sjökorten: Piratpartiet, Henrik Alexandersson, Opassande, Gothbarbie, 之 乎者也, Christian Engström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar